PERS

Publicatie: ABC Belgische kunstenaars 2022, Kunstmagazine: Wintereditie pagina 16-18.

 

Guido Peeters

Twee tegengestelden
De mensen die Johan Dewulf kennen zullen het beamen: als mens gevoelig en sociaal bewogen, als kunstenaar extreem principieel. Hij schuwt het debat rond kunst en alles wat ermee te maken heeft niet. Of hij gelijk heeft of niet doet er bij Johan niet toe. Hij wil de mensen aansporen om na te denken over kunst. Hierover zegt hij: “Kunst is zuurstof, maar je moet wel willen ademen”. Als hij vindt dat een werk niet aanspoort tot ademen wordt het onherroepelijk vernietigd. Het streven naar mentale tevredenheid in combinatie met het steeds weer in vraag stellen van zichzelf resulteert dan ook in een oeuvre dat schoonheid uitademt.

Paul Boulez - Galerij Lineair Dilbeek

Expressief persoon, doch met de nodige terughoudendheid.
Johan Dewulf, vastberaden en kritisch voor zichzelf ,

Een van de eerste werken van Dewulf die ik te zien kreeg deden mij denken aan Paul Van Hoeydonck. Zoals dat wel eens gaat met kunstwerken, probeer je die als "ontvanger" te catalogeren. Door de kernmerken licht, beweging en monochrome schilderkunst kwam ik al gauw bij de beweging ZERO uit. Vorige maand kreeg ik werk van die periode binnen en de titel vat het werk goed samen: "Niettegenstaande, wit doorbroken". Johan zoekt en vindt continu de diepte van het wit en het zwart en geeft daar kleur aan.

Tot in het niets teruggaan in de creativiteit met een steeds weerkerend tonen van zijn kennis en kunde, zeg maar metier, is de draad die ik steeds herken in al zijn werk. De scherpe spanning tussen de zoektocht naar de perfectie enerzijds en anderzijds de weerstand om het te realistisch weer te geven maken van het werk steeds een verrassende ontdekking.

Waarom maakt Johan kunstwerken? Door wat is Johan begeesterd? Uit onweerstaanbare drang maakt hij als een bezetene werk. Hij is begeesterd door de, zijn typerende, drang naar perfectie.

Zonder toeschouwer is er geen kunst. Ook hier is hij vastberaden. Jammer genoeg wacht hij niet het oordeel van die toeschouwer af. Vindt hijzelf het werk onvoldoende goed dan vernietigt hij het. Jammer genoeg gaan hierdoor veel, naar mijn mening, goede kunstwerken verloren. Meerdere gesprekken en discussies die ik met Johan hierover voerde zullen daar niets aan veranderen. Johan praatte met mij  al veel over "in den bak smijten" (omschrijving van werk vernietigen, wegsmijten). Daar ligt zijn vastberadenheid/koppigheid. Werken die onvoldoende zijn doel bereiken, worden onverbiddelijk vernietigd. Het is jammer dat door zijn vastberadenheid als eerste toeschouwer zoveel werk wordt vernietigd en zo van de kunstliefhebber ontnomen wordt.

Kunstschilder J. Dewulf laureaat wedstrijd BBL. review in: De Streekkrant

Bij het uitschrijven van de Prijs voor Plastische Kunsten BBL-Westhoek ligt het in de bedoeling het kunstgevoel bij de bevolking te bevorderen alsook de kunstbeoefening aan te moedigen.
De dienst kunstzaken onder leiding van Mevr. Adrienne Callewaert heeft dit jaar geopteerd voor de schilderkunst.

Er waren 31 en dat is verrassend veel kunstschilders, die meededen voor de gegeerde prijs voor Plastische Kunsten, BBL Westhoek.
Selektie gebeurde te Veurne. In het agentschap Veurne, dat trouwens over één van de mooiste kunstgalerijen van de stad beschikt gebeurde de eindselektie. De jury was samengesteld uit Mevr. Adrienne Callewaert, voorzitster en verantwoordelijke voor de Kunstafdeling BBL, verder mevr. Renilde Hammacher-Van den Brande, kunstadviseur van de kollektie Lambert en konservator van de afdeling moderne kunst Boymans-Van Beuningen Museum Rotterdam; mevr. Katrien Florizoone, lic. Kunstgeschiedenis; Jacques de Visscher, kunstcriticus en inleider van "Nieuwe trends in de schilderkunst"; André Gordts, lic. kunstgeschiedenis en Norhert Hostyn, konservator van het museum te Oostende.

Proklamatie
Uiteindelijk werden twaalf inzendingen door de jury weerhouden. De laureaten zijn Johan Dewulf, met zijn werken "De verloren gewaande dromen van het zwart" en "Therapie voor zwartgalligen", en Gery de Smet, uit Antwerpen met zijn doeken "Motivatie", " Verdeel en heers have en goed tot bloedens toe". Verder werden de werken geselekteerd van: Ronny Delrue uit Zwevegem; Orel De Rore uit Zwevegem; Peter Goudeseune uit Houthulst; Ben Houttekiet uit Beselaere; Benedicte Jacobs uit Schilde; Paul Reniers uit Poperinge; Willy Van Buggenhout uit Vilvoorde; Hans Vansteenkiste uit Geluwe (Wervik); Bart Vermaercke uit Gent en Hendrik Vermeulen uit Hooglede.

Tentoonstelling
De werken van de laureaten en de geselekteerden zulllen tentoongesteld worden in het Onthaalcentrum BBL-Veume, Grote Markt 3, van 27 juni tot 31 juli 1986. Openingsuren: van maandag tot vrijdag yan 10 tot 12 u. en van 14 tot 16 u.; op zaterdag van 10 tot 12 u. en zon- en feestdagen van 15 tot 17u.